Co znaczy NNW i co obejmuje ubezpieczenie NNW? 1

Ubezpieczenia NNW mają dobrowolny charakter, jednak niemal każdy z nas w praktyce korzystał już kiedyś z tego rodzaju polisy. Popularne są szkolne polisy NNW, a pracujące osoby mają zwykle wykupione w zakładzie pracy grupowe ubezpieczenie NNW. Co to jest ubezpieczenie NNW indywidualne i grupowe, co obejmuje i kiedy możemy potrzebować tego typu ubezpieczenia?

Ubezpieczenie NNW – co to jest i co oferuje?

Ubezpieczenia NNW zapewniają ubezpieczonemu ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedmiotem ubezpieczenia w tego typu polisach jest zdrowie i życie ubezpieczonej osoby. Polisa NNW pełni w praktyce rolę zabezpieczenia finansowego i gwarantuje wypłatę świadczenia w chwili, gdy w wyniku jakiegoś niefortunnego zdarzenia ucierpi nasze zdrowie. Środki z ubezpieczenia NNW pomagają wówczas ubezpieczonemu uregulować koszty leczenia i rehabilitacji, aby ten bez przeszkód natury finansowej mógł skupić się tym, co najważniejsze, czyli na powrocie do zdrowia. Niestety cierpienie, ból, stres towarzyszące nieszczęśliwym wypadkom to tylko część trosk, z jakimi po takim zdarzeniu przychodzi nam się mierzyć. Wysokie koszty leczenia, konsultacji lekarskich, specjalistycznych zabiegów, leków, rehabilitacji, niekiedy konieczność zmiany kwalifikacji zawodowych, a nawet utrata zdolności do pracy to realne trudności, w których pokonaniu pomoże nam właśnie polisa NNW. Ponieważ w każdej chwili, każdego dnia i w każdym miejscu my oraz bliskie nam osoby jesteśmy narażeni na różne wypadki, których nie potrafimy przewidzieć ani im zapobiec, powstało ubezpieczenie NNW indywidualne. To polisa, którą wykupić może każdy dla siebie lub członka swojej rodziny, by czuć się bezpieczniej i otrzymać odszkodowanie w razie złamania nogi czy uszkodzenia ciała w wypadku. Ubezpieczenia NNW funkcjonują w dwóch podstawowych wariantach – jako ubezpieczenie grupowe (np. pracowników) lub indywidualne.

Ubezpieczenie NNW indywidualne – co warto o nim wiedzieć?

Indywidualne ubezpieczenie NNW to popularny produkt ubezpieczeniowy dostępny w ofercie każdego ubezpieczyciela. Warto jednak pamiętać, że poszczególne ubezpieczenia NNW nie są takie same i różne polisy oferują inne korzyści. Osoba zainteresowana zakupem indywidualnej polisy NNW sama wybiera sumę ubezpieczenia, zakres ochrony czy okres trwania ubezpieczenia. Można również zdecydować się na gotowy dedykowany pakiet, np. NNW komunikacyjne. Warto także wiedzieć, że niezależnie od wariantu ubezpieczenia NNW i jego szczegółowych warunków opisanych w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) polisa NNW chroni ubezpieczonego całą dobę, również za granicą. Ubezpieczenie NNW pozwala uzyskać świadczenie tylko w następstwie wypadków, czyli zdarzeń nieprzewidzianych, które skutkują uszkodzeniem ciała, problemami zdrowotnymi lub śmiercią. Dodatkowo przyczyną wypadku musi być przyczyna zewnętrzna. Polisa NNW nie pokryje więc m.in. wydatków związanych z leczeniem przewlekłej choroby powstałej bez związku z wypadkiem.

Jak wybrać korzystne ubezpieczenie NNW?

Przy wyborze ubezpieczenia NNW warto przestudiować zapisy zawarte w polisie, zwłaszcza OWU, zapoznać się z wykluczeniami, które uniemożliwią wypłatę świadczenia, porównać oferty ubezpieczycieli. Im szerszy zakres ubezpieczenia i wyższa kwota ubezpieczenia, tym lepiej, jednak zawsze decyzje w tym zakresie wpłyną na wysokość składki. Ze względu na mnogość ofert i różnorodność dostępnych opcji dodatkowych ubezpieczenie NNW indywidualne warto wybierać w konsultacji z fachowcami. Tego rodzaju pomoc przy wyborze ubezpieczenia NNW oraz profesjonalne doradztwo zapewnia agencja ubezpieczeniowa Eurofinance, która udostępnia oferty największych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie wybierzemy najkorzystniejsze i najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie NNW.

5/5 - (1 vote)

Wózki transportowe – zastosowanie i rodzaje. Czym się kierować przy ich wyborze?

Poprzedni

Jak przygotować samochód na podróż po Europie?

Następny

Zobacz także

Więcej 4 kółka