sprzedaż samochodu

Sprzedaż lub kupno samochodu to w wielu przypadkach stresujące momenty. Rodzące się niepewności wynikają z różnych przyczyn – przede wszystkim obawiamy się oszustwa, ale także niepoprawnego dopełnienia formalności prawnych. Solidne spisanie umowy kupna-sprzedaży samochodu jest kluczowe, aby uniknąć w przyszłości szeregu niedogodności. Dowiedz się, jak powinna wyglądać poprawnie sporządzona umowa kupna-sprzedaży samochodu, co musi zawierać oraz jakie problemy mogą wynikać z nieprawidłowo stworzonego dokumentu.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co to jest?

Aby poprawnie spisać umowę kupna-sprzedaży auta należy wpierw wiedzieć czym ona właściwie jest. Umowa ta jest jednym z najczęściej sporządzanych dokumentów i świadczy o przeniesieniu własności pojazdu z jednego właściciela na drugiego – z osoby sprzedającej na kupującego. Odnosi się do legalnego posiadania pojazdu, zgodnego w pełni z obowiązującym prawem, a konkretnie artykułem 535 Kodeksu cywilnego. Z tego względu powinna zawierać wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu, w tym przypadku samochodu, który jest elementem transakcji. Umowa w tym przypadku obowiązuje dwustronnie. Co ciekawe, w polskim prawie nie istnieją przepisy, które odnoszą się do konkretnej formy, jaką miałaby posiadać tego typu umowa, natomiast silnie rekomenduje się przejrzystą i dobrze sporządzoną umowę pisemną, która przechowywana przez obie strony pozwoli uniknąć ewentualnych roszczeń i problemów w przyszłości.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży auta powinna być przede wszystkim przejrzysta i zawierać wszystkie potrzebne informacje, których w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdu jest naprawdę sporo. W sieci znajduje się bardzo wiele wzorów tego typu dokumentów, jednak należy sprawdzić, czy wszystkie zawierają ważne informacje.

Każda umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać informacje dotyczące daty i miejsca zawarcia umowy – jest to podstawowy i stały element zawieranych między stronami umów. Kolejnymi elementarnymi informacjami są dane sprzedawcy oraz kupującego, takie jak: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, serie i numery dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a także numery PESEL w przypadku, gdy umowa zawierana jest z osobą fizyczną. Natomiast wtedy, gdy któraś ze stron jest osobą prawną należy zawrzeć w umowie informacje dotyczące nazwy firmy, jej siedziby, numeru NIP, REGON lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także KRS i właściwy podmiotowi sąd rejonowy.

Po szczegółowemu opisaniu informacji na temat stron, których dotyczy umowa należy przejść do części dotyczącej przedmiotu transakcji, czyli konkretnego samochodu. Informacje te należy opisać w dokładnych szczegółach i powinny one zawierać: numer rejestracyjny auta, przypisany do niego unikatowy numer VIN, markę, model oraz rok produkcji, a także kolor i aktualny odnotowany przebieg pojazdu. Do umowy należy dodać też pojemność i numer silnika. Dane te są kluczowe, aby w przypadku późniejszych ewentualnych problemów mieć stuprocentową pewność, że umowa odnosi się do konkretnego pojazdu, co pozwoli jednocześnie ograniczyć próby oszustw i wyłudzeń.

W dalszej części należy zawrzeć szczegółowe warunki umowy, wśród których wyróżnia się: określoną cenę samochodu, sposób oraz termin zapłaty za zakup, a także konkretny termin, w którym sprzedawca zobowiązuje się przekazać pojazd kupującemu oraz dzień podpisania dokumentu. Ważne jest również wskazanie w umowie, która ze stron pokryje koszty z nią związane.

Niezwykle ważny jest punkt odnoszący się do świadomości kupującego związanej ze stanem faktycznym samochodu. Niestety zdarza się, że kupujący po szczegółowym zapoznaniu i zakupie próbują dokonywać oszustw związanych z pozorowaniem pewnych wad, naciągając jednocześnie sprzedającego na pokrycie kosztów usterek. Tego typu nielegalne zabiegi stają się utrudnione w przypadku jasno określonego w umowie punktu i podpisu osoby kupującej pod wzmianką związaną z zapoznaniem się ze stanem faktycznym. Niepoprawne praktyki zdarzają się także po stronie sprzedających, którym zdarza się celowo ukrywać wady, dlatego też przed zakupem należy szczegółowo zbadać stan techniczny i wizualny auta, korzystając przy tym na przykład z usług profesjonalistów.

Na koniec dokumentu nie można zapomnieć o podpisach osoby sprzedającej i kupującej, które wiążą całą umowę. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które będzie posiadać każda ze stron. Poprawnie sporządzona umowa kupna-sprzedaży stanie się dokumentem gwarantującym sprzedaż i nabycie samochodu, będzie jednocześnie niezwykle pomocna w przypadku prób dochodzenia roszczeń i odszkodowań, które mogą mieć swoją kontynuację również na drodze sądowej.

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży samochodu – co dalej?

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu zbywca musi przekazać nabywcy aktualne ubezpieczenie OC, ale przede wszystkim kartę pojazdu oraz dowód rejestracyjny, które posłużą następnie kupującemu do zarejestrowania pojazdu. Przekazywane między stronami dokumenty również powinny być opisane w umowie.

W ciągu 30 dni od podpisania umowy należy zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji, aby tam uzyskać nowy dowód rejestracyjny. W przeciwnym razie brak rejestracji może skutkować karą pieniężną wynosząca do 1000 zł. Strony muszą odwiedzić także Urząd Skarbowy. Wizyta w urzędzie dotyczy zarówno kupującego zgłaszającego nabycie auta, jak i sprzedającego, który ma obowiązek zgłosić jego zbycie. Sprzedający powinien to zrobić jak najszybciej w celu oficjalnego poświadczenia sprzedaży. Jest to pomocne w przypadku ociągania się z zarejestrowaniem kupna przez nabywcę, który poruszając się samochodem może dokonywać wykroczeń, a ewentualne mandaty będą przychodzić na konto poprzedniego właściciela.

Oceń ten post post

Uchwyt samochodowy z ładowaniem indukcyjnym – gadżet, który warto mieć pod ręką!

Poprzedni

Wymiana opon — kiedy najlepiej zmienić opony na zimowe?

Następny

Zobacz także

Więcej Prawo