Oświadczenie sprawcy szkody

Każdy kierowca doskonale wie, że mimo zachowanie dużej ostrożności na drodze, zawsze może dojść do kolizji. W takim przypadku obie strony zdarzenia drogowego najczęściej spisują oświadczenie, zwłaszcza jeśli szkoda nie jest zbyt duża. Na podstawie takie oświadczenia poszkodowany kierowca może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy kolizji o wypłatę odszkodowania. Aby jednak mieć pewność, że z otrzymaniem świadczenia nie będzie żadnych problemów, warto wiedzieć, jak takie oświadczenie powinno być spisane.

Kiedy możliwe jest spisanie oświadczenia sprawcy szkody?

Obie strony zdarzenia drogowego mogą spisać oświadczenie dotyczące jego przebiegu w momencie, kiedy jego okoliczności niebudzącą żadnych wątpliwości. Oczywiście jest to również możliwe w momencie, w którym sprawca kolizji, przyjmuje na siebie winę. Zwykle dochodzi do tego wówczas, kiedy kolizja nie była groźna, nikt w niej nie ucierpiał, a szkoda nie jest duża. W takim przypadku wystarczy spisać oświadczenie bez konieczności wzywania policji na miejsce zdarzenia. Jeśli jednak sprawca nie przyznaje się do winy, w wyniku zdarzenia ktoś został ranny, szkoda jest duża i trudna do oszacowania oraz kiedy zachodzi podejrzenie, że sprawca jest nietrzeźwy, wówczas spisanie oświadczenia nie jest możliwe.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawy?

Aby osoba poszkodowana nie miała problemów z uzyskaniem odszkodowania, ważne jest, aby oświadczenie spisane było bardzo dokładnie i zawierało wszystkie wymagane dane. Przede wszystkim oświadczenie zawierać powinno dane obu stron zdarzenia. Mowa tu o imionach i nazwiskach, adresach, numerach PESEL, seriach i numerach dowodów osobistych, seriach, numerach i kategoriach prawa jazdy oraz danych polisy ubezpieczeniowej sprawy kolizji. Dodatkowo w oświadczeniu znaleźć powinny się informacje o modelach i markach samochodów biorących udział w kolizji oraz ich numerach rejestracyjnych. Poza danymi dotyczącymi uczestników kolizji i ich aut oświadczenie zawierać musi dokładny opis zdarzenia drogowego. Wskazać należy, gdzie w momencie kolizji znajdowały się samochody i jak do niej doszło. Opis zdarzenia powinien być na tyle dokładny, aby nie budził żadnych wątpliwości, co do tego jak do niego doszło i kto był jego sprawcą. Pamiętać również trzeba, aby w oświadczeniu zawrzeć informacje dotyczące szkód powstałych w wyniku kolizji. Szkody również muszą być dokładnie opisane, ponieważ na tej podstawie ubezpieczyciel decydować będzie o wysokości odszkodowania. Spisane oświadczenie musi być podpisane przez obie strony.

Na co uważać spisując oświadczenie sprawcy?

Spisując oświadczenie dotyczące zdarzenia drogowego, osoba poszkodowana powinna zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Przede wszystkim pamiętać trzeba, aby było ona bardzo dokładne i zawierało wszystkie istotne informacje. Osoba poszkodowana powinna być również bardzo ostrożna. Dlatego wszystkie dane sprawcy kolizji, które wpisane muszą być w oświadczeniu, powinna sprawdzać z dowodem osobistym, dowodem rejestracyjnych i polisą OC sprawcy. Dzięki temu można mieć pewność, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie podważy spisanego przez obie strony oświadczenia.

Dowiedz się Więcej

Oceń ten post post

Co dokładnie sprawdzić, gdy chcemy wynająć sportowe auto z wypożyczalni?

Poprzedni

Rodzaje kasków motocyklowych – który wybrać?

Następny

Zobacz także

Więcej 4 kółka