Oznakowanie robót drogowych

Nieprawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie robót drogowych może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Jakie urządzenia BRD można wykorzystywać, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu i drogowcom? Jak powinno wyglądać oznakowanie pionowe miejsca prowadzenia robót drogowych?

Oznakowanie pionowe

Aby uprzedzić kierowców, że zbliżają się do miejsca prowadzenia robót, stosuje się znak A-14 „roboty na drodze” (https://www.znakowo.pl/produkt/znak-a-14-roboty-na-drodze-drogowy-ostrzegawczy,sfa-14,2242.html). Ostrzega on, że na danym odcinku mogą znajdować się robotnicy, a także przeszkody utrudniające ruch. Znak A-14 może być umieszczany na biało-czerwonej tablicy ostrzegawczej U-26. Jeżeli w związku z prowadzonymi pracami odcinek wyłączony jest z ruchu, do tymczasowego oznakowania robót drogowych wykorzystuje się żółte tablice F-8 wskazujące objazdy. 

Przydatne są także występujące w wielu odmianach znaki F-9, które pomagają kierowcom poruszanie się po wyznaczonym objeździe, oraz tablice kierujące dla pieszych.

Wygradzanie przestrzeni – zapory drogowe i taśmy ostrzegawcze

Do wygradzania i zabezpieczenia miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b. Pierwsze wykorzystywane są do wygrodzeń wzdłuż jezdni (muszą być ustawione w taki sposób, by w ciągu zapór nie występowały przerwy), natomiast drugie – do wygrodzeń poprzecznych. Z kolei do odgradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-rowerowych lub ścieżkach służą zapory podwójne U-20c. W miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci zaleca się stosowanie zapór potrójnych U-20d. Do wygradzania przestrzeni sprawdzają się również taśmy ostrzegawcze w biało-czerwone pasy (tego typu). 

Trzeba jednak pamiętać, że taśmy mogą być używane tylko do odgradzania miejsc robót, które znajdują się poza jezdnią i w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych.

Pachołki drogowe

Pachołki drogowe mają szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są m.in. do wyznaczania skosów i toru jazdy pojazdów, zabezpieczeń świeżo malowanych linii i remontów cząstkowych jezdni, wygradzania przestrzeni czy doraźnego zabezpieczania miejsc niebezpiecznych. Występują w różnych odmianach (U-23a – U-23d). 

Przepisy zalecają stosowanie pachołków większych niż standardowe (500 mm), natomiast na drogach takich jak autostrady, gdzie dozwolona jest wyższa prędkość, należy stosować pachołki o wysokości min. 750 mm, które po obciążeniu będą stabilne.

Tablice kierujące

Jeśli z powodu prowadzonych prac drogowych zwężony zostaje pas ruchu, stosuje się tablice kierujące U-21. Wykorzystywane są one również do oznaczania krawędzi pasa ruchu z załamaniami w planie i zajętego lub zaniżonego/zawyżonego pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zwężenia pasa bezpieczeństwa. Na licach tablic kierujących znajdują się skośne pasy (na przemian białe i czerwone), a tablice ustawia się, by pasy opadały w kierunku używanej części drogi. 

Dopuszcza się również stosowanie tablic aktywnych, które mają wbudowane pulsujące światło żółte, i umieszczanie na tablicach U-21c – U-21f lamp ostrzegawczych.

Tablice zamykające i wcześnie ostrzegające

Do oznakowania i wskazania organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych służą również tablice zamykające i wcześnie ostrzegające. Pierwsze służą do zamykania pasa ruchu i mocowane są do pojazdów. Umieszcza się na nich, w zależności od sytuacji, odpowiednio skierowane strzałki wykonane z lamp ostrzegawczych oraz znaki nakazu C-9, C-10 lub C-11, które wskazują, z której strony należy ominąć tablicę. 

Tablice wcześnie ostrzegające stosowane są do oznakowania robót drogowych tylko na drogach szybkiego ruchu. Na autostradzie lub ekspresówce ustawia się je na odcinku 400 m przed miejscem niebezpiecznym.

Sygnalizacja świetlna

Złe oznakowanie robót drogowych zwiększa ryzyko wypadków i stanowi utrudnienie dla kierowców. Oprócz znaków i urządzeń BRD ustawianych przy i na drodze do zabezpieczenia takich miejsc stosuje się również sygnalizację świetlną, w tym m.in. światła ostrzegawcze barwy pomarańczowej (pojedyncze lub w postaci fali świetlnej) i sygnalizatory do sterowania ruchem wahadłowym, które usprawniają ruch na zwężonych odcinkach jezdni, gdzie niemożliwy jest jednoczesny przejazd pojazdów w obu kierunkach.

Sygnały błyskowe barwy żółtej powinny emitować także pojazdy, które wykorzystywane są w robotach prowadzonych w pasie drogowym.

Oceń ten post post

Najlepsza kamera samochodowa na wakacyjny wyjazd

Poprzedni

Jak rozpocząć przygodę z mechaniką samochodową?

Następny

Zobacz także

Więcej 4 kółka