leasing auta czy pożyczka?

Kupno samochodu można sfinansować na wiele różnych sposobów: za gotówkę, z kredytu lub pożyczki bądź wykorzystując do tego samego celu leasing samochodowy. Każda z tych form finansowania ma swoje wady i zalety, które dla poszczególnych kupujących mogą mieć większe lub mniejsze znaczenie. Kredyt, pożyczka czy leasing? Poznaj wady i zalety kilku form finansowania samochodu z Superauto.pl

Kredyt samochodowy czy pożyczka pozabankowa?

Kredyt samochodowy z banku

Kredyt samochodowy to jedna z kilku form zewnętrznego finansowania samochodów. Kredyt samochodowy udzielany jest na podstawie Prawa bankowego na podstawie zawartej umowy. Zabezpieczeniem dla banku udzielającego kredytu jest sam samochód kupowany w ramach tej umowy.

W przypadku gdy kredytobiorca nie będzie dotrzymywał terminów spłat rat kredytu, bank może dochodzić zwrotu udzielonego świadczenia, m.in. zajmując pojazd zakupiony w ramach kredytu. Podobnie jak w przypadku leasingu, do czasu całkowitej spłaty udzielonego kredytu bank może żądać wpisu do dowodu rejestracyjnego oraz dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie m.in. poprzez cesję praw z polisy ubezpieczeniowej AC pojazdu.

Kredyt samochodowy udzielany jest po wstępnej analizie wiarygodności kredytowej klienta. Szansę na jego uzyskanie mają wyłącznie ci klienci, którzy:

 • mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty miesięcznych rat kredytowych przez cały okres kredytowania;
 • mają dobrą historię kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej;
 • są pełnoletni i mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złożą kompletny wniosek kredytowy, wraz z wymaganymi załącznikami do banku kredytującego – wśród załączników zwykle znajduje się zaświadczenie klienta o wysokości uzyskiwanych dochodów;
 • złożą załączniki związane z samochodem, który chcą kupić.

Kredyt samochodowy jest produktem w 100% bankowym, będący świadczeniem celowym. Środki przekazane w ramach takiego kredytu mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakup samochodu będącego przedmiotem umowy kredytowej. Co za tym idzie, podobnie jak w przypadku innych kredytów bankowych kredytobiorca musi liczyć się z kosztami, takimi jak:

 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego (opłata wstępna);
 • prowizja za przystąpienie do kredytu samochodowego;
 • odsetki naliczane według ustalonej stopy oprocentowania;
 • opłaty i prowizje naliczane za różne aktywności ze strony banku, np. skrócenie czy wydłużenie okresu kredytowania;
 • składki ubezpieczeniowe – np. składka na ubezpieczenie nieobowiązkowe AC, które może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu.

Koszty kredytowe tzw. opłaty manipulacyjne mogą spowodować, że kredyt samochodu jako forma finansowania będzie droższym sposobem na zakup pojazdu.Warto jednak podkreślić, że kredyt samochodowy może być udzielony nie tylko na zakup nowego pojazdu, ale także auta używanego.

Jak wybrać optymalny kredyt samochodowy?

Przy wyborze kredytu samochodowego warto kierować się poziomem RRSO przy porównywaniu ofert kredytowych. Alternatywą dla kredytowania bankowego może być pożyczka pozabankowa.

Pożyczka pozabankowa

Kredyt samochodowy jest usługą celową, jednak pożyczka pozabankowa może być zaciągnięta na całkowicie dowolny cel, który nie musi być ujęty w umowie pomiędzy pożyczkobiorcą a firmą udzielającą środków.

Pożyczka pozabankowa nie wymaga tylu formalności co kredyt bankowy, jednak w związku z tym pojawia się kilka zagrożeń, takich jak zaciągnięcie zobowiązania na osoby trzecie lub pod fałszywym dokumentem.

Wiele firm udzielających pożyczki stara się dokładnie zweryfikować osoby ubiegające się o środki finansowe. Dla wielu klientów będących nowymi klientami dla firmy przygotowane są oferty bezpłatne do kilku tysięcy złotych.

Zobacz także >> Kredyt na samochód

Wadą finansowania zakupu samochodu z pożyczki pozabankowej jest to, że zwykle takie zobowiązania są droższe niż kredyty bankowe. Są one udzielane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy antylichwiarskiej. Kolejnym sposobem sfinansowania kosztów związanych z zakupem samochodu jest leasing samochodowy.

Leasing samochodu czy to się opłaca?

Leasing samochodowy według ekspertów, posiada wiele zalet, które stawiają tą formę finansowania m.in. samochodu ponad innymi formami takimi jak kredyt czy pożyczka.

Leasing jest ciekawym sposobem zewnętrznego finansowania. Łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy, a podstawą jego udostępniania klientom przez firmy leasingowe jest umowa leasingowa. W umowie tej leasingobiorca zobowiązuje się do opłacania rat leasingowych w czasie trwania umowy i wniesienia tzw. czynszu inicjalnego, czyli opłaty wstępnej.

Z kolei leasingodawca, nazywany również finansującym, kupuje przedmiot leasingu, np. samochód, od oznaczonego zbywcy, a następnie przekazuje go leasingobiorcy do używania lub używania i pobierania pożytków.

Leasing samochodowy – rodzaje:

 • leasingu operacyjnego, w którym podatek VAT nalicza się stopniowo z uwzględnieniem każdej raty, amortyzacji dokonuje leasingodawca, ale wszystkie koszty związane z leasingiem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów;
 • leasing finansowy, w którym podatek VAT płaci się z góry przy pierwszej racie leasingowej, leasingobiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i może część odsetkową raty leasingowej zaliczyć do kosztów podatkowych.
 • To może Cię zainteresować: Leasing operacyjny, czy finansowy – który wybrać?

W efekcie za leasingowany samochód leasingobiorca płaci ratalnie i korzysta z niego w ramach podpisanej umowy. Po zakończeniu umowy leasingowej może oddać auto do firmy leasingowej i wziąć kolejne, nowe w leasing albo też wykupić je po atrakcyjnej cenie i stać się jego prawnym właścicielem.

Również i klienci prywatni mogą wykorzystać leasing samochodowy dzięki formule leasingu konsumenckiego.

Szukasz sposobu na sfinansowanie nowego samochodu? Wejdź na Superauto.pl i poznaj najlepszą ofertę nowych samochodów oferowanych w kilku formach finansowania zewnętrznego: leasingu dla firm, pożyczki leasingowej, kredycie konsumenckim, a także coraz chętniej wybierane ofercie wynajmu długoterminowego. Poznaj szeroką gamę samochodów dostępnych od ręki z rabatem firmowym.

4.8/5 - (5 votes)

Regeneracja ma wielkie znaczenie

Poprzedni

Jak myć auto na myjni bezdotykowej?

Następny

Zobacz także

Więcej Porady