Kwalifikacja wstępna to obowiązkowy kurs dla kierowców zawodowych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów:

Każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej umożliwiającej przewóz rzeczy lub osób. Do rozpoczęcia kursu nie trzeba mieć prawa jazdy, dlatego mogą wykonać go również osoby, które planują w przyszłości wykonywać zawód kierowcy. Jakie są wymagania dla uczestników kursu i czy z upływem czasu należy odnowić uprawnienia?

Czym jest kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy?

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowy kurs dla kierowców zawodowych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów:

  • kat. C, C+E, C1, C1+E,
  • kat. D, D+E, D1, D1+E.

Szkolenie musi odbyć każdy kierowca, który zdobył uprawnienia kat. C po 10 września 2009 roku lub otrzymał uprawnienia kat. D po 10 września 2008 roku i dalej chce pracować w transporcie drogowym. Kurs na przewóz rzeczy lub osób składa się z części teoretycznej i praktycznej, a jego czas trwania zależy od rodzaju szkolenia.

Kandydaci na kierowców z myślą o zrobieniu prawa jazdy i podjęciu pracy w przyszłości powinni przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy niezależnie od posiadanych uprawnień muszą zdać egzamin państwowy, który jest organizowany przez WORD. Uzyskane świadectwo kwalifikacji zawodowej jest respektowane na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Kierowca przewozi rzeczy

Wymagania i rodzaje kursów na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna w zależności od wieku i zdobytych uprawnień może przyjmować różne formy. W przypadku uzyskania kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wystarczą szkolenia uzupełniające.

Kurs w pełnej wersji należy odbyć tylko 1 raz ciągu swojej zawodowej kariery, a następnie aktualizować uprawnienia poprzez uczestnictwo w szkoleniach okresowych. Kwalifikację zawodową można uzyskać podczas udziału w następujących kursach:

  • Kwalifikacja wstępna – pełny kurs skierowany dla osób w wieku 18-21 lat. Obejmuje szkolenie teoretyczne (260 godzin) oraz praktyczne (20 godzin). Część praktyczna zajęć jest realizowana w ruchu drogowym oraz na płycie poślizgowej.
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona – pełny kurs dla osób powyżej 21 roku życia. Składa się z części teoretycznej (130 godzin) oraz praktycznej (w ruchu drogowym i na płycie poślizgowej – łącznie 10 godzin).
  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – kurs uzupełniający dla osób dla osób w wieku 18-21 lat, które odbyły kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i chcą dodatkowo zdobyć uprawnienia do przewozu rzeczy. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne (65 godzin) oraz praktyczne (5 godzin).
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca – kurs uzupełniający dla osób w powyżej 23 roku życia, które zrobiły kurs na przewóz osób, ale chcą rozszerzyć uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy. Składa się z części teoretycznej (32,5 godziny) oraz praktycznej (2,5 godziny).Logo super osk

Organizacją szkoleń z zakresu kwalifikacji wstępnej we Wrocławiu zajmuje się OSK Akademia Dobrej Jazdy. Więcej informacji o wszystkich kwalifikacjach i przebiegu kursów można przeczytać na stronie szkoły jazdy: https://www.naukajazdy.wroc.pl/

Co daje kurs na przewóz rzeczy?

Kurs na przewóz rzeczy poza uzyskaniem oficjalnego świadectwa kwalifikacji zawodowej umożliwia pracę w transporcie drogowym niezależnie od wieku kierowcy. To duże udogodnienie dla kandydatów na kierowców, którzy nie osiągnęli minimalnego wieku umożliwiającego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kat. C (21 lat). Zrobienie kursu kwalifikacji wstępnej pozwala przystąpić do egzaminu w wieku 18 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej obniża również minimalny wiek uczestnictwa w kursie kat. D do 21 lat. W wieku 23 lat o uzyskanie prawa jazdy na autobus mogą ubiegać się również osoby po kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (bez świadectwa kwalifikacji minimalny wiek do rozpoczęcia kursu wynosi 24 lata). Nie mniej kierowcy, którzy ukończyli jedynie kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i wciąż nie mają 23 lat zyskują ograniczenia względem poruszania się pojazdem o określonej DMC na trasach o wyznaczonej długości.

Oceń ten post post

Masz ubezpieczenie OC? Sprawdź, o co rozszerzyć pakiet ubezpieczenia samochodu

Poprzedni

Czym jest detailing? Czy warto z niego skorzystać?

Następny

Zobacz także

Więcej 4 kółka