Jak przygotować umowę kupna sprzedaży samochodu?

Odpowiednio sporządzona umowa to bez wątpienia jeden z najważniejszych dokumentów przy kupnie lub sprzedaży pojazdu. Jest podstawą do przeprowadzenia formalnych czynności związanych z samochodem, chociażby tak podstawowych, jak przerejestrowanie pojazdu. Aby umowa była wiążąca i przeszła akceptacje w urzędzie komunikacji, musi zawierać wymagane prawnie informacje. Nie ma jednak ściśle określonej formy, musi zawierać absolutne minimum, ale można ją rozbudować o własne zapisy i dodatkowe informacje (o ile nie będą sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym).

Jakie dane muszą znaleźć się w umowie kupna/sprzedaży samochodu?

Aby umowa była wiążąca, musi zawierać następujące dane:

  • Pełna data miejsce oraz godzinę zawarcia transakcji
  • Dane potwierdzające tożsamość obu stron takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu bezpośrednio potwierdzającego tożsamość)
  • Podstawowe informacje o sprzedawanym samochodzie: rok produkcji, numer nadwozia, marka oraz model
  • Kwota transakcji, forma płatności
  • Podpis kupującego i sprzedającego

Powyższe dane i informacje są niezbędne, aby umowa została zaakceptowana w urzędzie. Oprócz wyżej wymienionych warto dodać informacje, które mogą okazać się przydatne dla obu stron, lub takie, które mogą stanowić zabezpieczenie w razie sporu sądowego (umowa kupna/sprzedaży jest umową cywilnoprawną, regulowaną przez prawo kodeksu cywilnego).

Jeżeli auto ma więcej niż jednego właściciela, koniecznie należy umieścić dane każdego z nich.

Jakie dodatkowe informacje warto umieścić w umowie kupna/sprzedaży?

Oprócz obowiązkowych danych warto umieścić również dodatkowe, które rozjaśnią warunki i oczekiwania obu stron.

  • Informacje o pojeździe można rozszerzyć, dodając np. potwierdzenie przebiegu, zaświadczenie o bezwypadkowości pojazdu, dołączane dokumenty i akcesoria
  • Potwierdzenie zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu przez kupującego
  • Potwierdzenie, że kupowany pojazd stanowi własność sprzedającego i nie toczy się żadne postępowanie w jego sprawie (jest wolny od wad prawnych)
  • Zasady co do ważności samej umowy np. modyfikacje umowy wymagają formy pisemnej, informację, że umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Składając deklaracje, należy być pewnym zawartych w niej informacji. Jeżeli samochód ma długą historię właścicieli, a jako sprzedający nie jesteśmy w stanie zweryfikować np. tego, czy samochód w przeszłości nie miał stłuczki, nie powinno się składać takich deklaracji – mogą unieważnić umowę, być podstawą do uzyskania odszkodowania przez kupującego lub nawet pociągać do odpowiedzialności prawnej.

Jaką formę może mieć umowa kupna/sprzedaży pojazdu?

Przepisy nie regulują, w jakiej formie powinna zostać sporządzona umowa. Może być spisana odręcznie lub wydrukowana – nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest to, aby zawierała wszystkie niezbędne dane i była czytelna. W internecie można znaleźć wzory, które wystarczy wydrukować np. w tym miejscu: umowa kupna sprzedaży. Powinno się również przygotować jej dwa egzemplarze.

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie https://samochody.pl

5/5 - (1 vote)

Amortyzator skrętu motocykla – po co się go montuje?

Poprzedni

Jakie tabletki na energię są najzdrowsze – poznaj opinie Grinday Energik

Następny

Zobacz także

Więcej Prawo